Zeichenbilder- Seite 2

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V
W
Z
Rahmen
.-"-,-"-. .-"-,-"-. .-"-,-"-.
_.-._( ).-._.-._( ).-._.-._( ).-._
.'_.-._.`. .'_.-._.-._.`. .'_.-._.-._.`. .'_.-._`.
( ( `._.' `._.' `._.' ) )
) ) ( (
.-"-,-"-. .-"-,-"-.
( ) ( )
`. .' `. .'
`._.' `._.'
) ) ( (
( ( ) )
) ) Ein Zierrahmen für Ihre Email: ( (
.-"-,-"-. .-"-,-"-.
( ) ( )
`. .' Hier können Sie Ihre Liebesbriefe `. .'
`._.' schreiben ;-) `._.'
) ) ( (
( ( ) )
) ) ( (
.-"-,-"-. .-"-,-"-.
( ) ( )
`. .' `. .'
`._.' `._.'
) ) ( (
( ( ) )
) ) ( (
.-"-,-"-. .-"-,-"-.
( ) ( )
`. .' `. .'
`._.' `._.'
( ( ) )
) ) .-"-,-"-. .-"-,-"-. .-"-,-"-. ( (
( (_.-._( ).-._.-._( ).-._.-._( ).-._) )
`._.-._.`. .'_.-._.-._.`. .'_.-._.-._.`. .'_.-._,'
`._.' `._.' `._.'
Rosen
__¶______(¯`v´¯)__¶¶
__¶¶¶__(¯`(?)´¯)__­(¯`v´¯)___¶
__¶¶¶¶¶¶(_.^._)__(¯`(?)´¯)_¶¶
_¶¶¶­¶¶¶¶¶¶¶_¶____(_.^._)__¶¶¶
___¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯)¶¶(¯`­v´¯)¶¶¶¶
___(¯`v¶¶¶¶(¯`(?)¯ )¶(¯`(?)´¯)¶¶
_(¯`(?(¯`v´¯) (_.^._)¶_¶(_.^._)¶¶
_(_(¯`(?)´¯)¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯) `v´¯)
___¶(_.^._)¶¶¶¶_¶(¯`(?)´¯) ?)´¯)
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶(¯`v´¯)¶(_.^._)`v´¯)
¶¶¶¶¶¶¶¶_­(¯`( ?)´¯)_(¯`v´¯)?)´¯)
¶¶¶¶¶_¶¶¶¶(_.^._)¶(¯`(?)´¯)._)
¶ ¶¶_¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶_¶_¶(_.^._)
___8888.¶¶¶¶¶¶¶__¶_¶¶¶¶¶­¶¶
__88__88.__¶¶_¶¶__¶¶¶¶¶
___88__888888888888­888
___88____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___88______¶¶¶¶¶¶¶88¶¶¶¶¶¶¶
_______888_¶¶¶¶¶¶¶
_______­_____¶¶¶¶¶
____________¶¶¶¶¶
__________¶¶¶¶¶¶¶­¶¶
HAPPY BIRTHDAY TO YOU
Rose
_____________________#$#s____,s#$_
_____________________,$#__#$,s#$s
___________#$ss,____,#$____#$__#$,__________,s_
______________#$$#$$#$s__#$_____#$__=ss_,s$_
____________,s#$______$#$_______#$____s#$#$_
_,s$#$#$##$#$$________s$________#$#$#$#$$$_
#$$_________#$$______$________##$__________$$,
__#$$__________$$___$_______#$_______________#$,
_____#$s________#$$$_______#$________________#$,
_______$s_________#$______$$___________________#$,
_______#$_________#$______$$____________________#$,
________$$________#$_______#$____________________#$
_________#$________#$_______#$____________________#$;.
__________#$________$$________#$__________sss#$$$$$$$s,.
___________#$________#$_______#$____s#$#$$____._..__#$$$$
____________#$________#$______s#$#$$__._._._._._.,s$_____$
____________#$s_______#$____##$$__._._._._._..,s$$_
_____________#$$#$#$$#$$__#$$__._._._._.,s$$$$$_
_____________,#$_._._._#$#$_._._._.,s$$$$$$$$_
___________,#$_._._._.,#$$_._._._,s$$$$$$$$$_
__________#$._._._.,s##$$,._._..s$$$$$$$$$$_
_________,$_..,s#$$#$$#$$#$sss$$$$$$$$$$$$_
_________#$.,#$#_____________##$$$$$$$$$$$
________;#$#$_____________________#$$$$$$$
____________________________________#$$$$$
______________________________________#$$$
_______________________________________#$$,
________________________________________#$$
_________________________________________$$,
_________________________________________#$$,_________________________
__________________________________________#$$_____.s#$$#$$#$$#$$#$$,
___________________.,s#$$#$$#$$,_,s#$$,___#$$________,s#$_._._._.__#$,..$,
_________________,#$$$__._._.__#$$.\__$,__#$$______,#$_._._._.__/__;#$_\_$,
_______________.s#$__._._.__/_.__#$.\_$$___$$,____,$_._._.__/_.;s#$#$#$,\_$
______________,#$_._._.__/_._._;,#$#$#$$$__#$$___,$_._.__/_._s#$______#$,_$
_____________,#$_._._._/_._._;,s#$___`_#$$_#$$___#$._.__/_.s$___________#$#
____________,#$_._.__/_._._;,s#$________#$$$$$___$$,.__/_,s$_____________$____________#$_._.__/_._.;,s#$____________##$$$_,#$#$,.,#$_
____________#$_._._/_._.,s#$_______________#$$$$$$$_____
____________`#$,.__/_;,s#$__________________##$$$
______________#$#,_/,s#$____________________#$$$
________________#$$$$_______________________#$$
____________________________________________#$$
____________________________________________#$$__
____________________________________________#$$___
____________________________________________#$$
____________________________________________#$$
____________________________________________#$$
____________________________________________#$$
____________________________________________#$$
____________________________________________#$$
____________________________________________#$$__
____________________________________________#$$___
____________________________________________#$$
Raupe
o°O____________________________O°o.
...……HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH
......................ZUM GEBURTSTAG
oO.o° °o.O*¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯°o.O.o°
¯¯¯¯* .o° °o.O°o.O.o° .o° °o.O°o.O.o° o
. .o°O.o° °o. °o.O.o°. .o°O.o° °o. °o.O.o°

_______________%%$O§§O$%%
____________$%$O$§$$O$$§$O$%$
_________$%$O$§$__`,`, | / ___$§$O$%$
______$%$O$§$___..``.-***-.´´____$§$O$%$
____$%$O$§$____-`~`( °_° )´~´-____$§$O$%$
___$%$O$§_____----u-------I_________§$O$%$
__$%$O$§_____/______ __I_________§$O$%$
_$%$O$§______|  I¯I  I¯I 
|____________§$O$%$
$%$O$§TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT§$O$%$

. .o°O____________________________O°o.
oO.o° °o.O*¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯°o.O.o°
¯¯¯¯* .o° °o.O°o.O.o° .o° °o.O°o.O.o° o
. .o°O.o° °o. °o.O.o°. .o°O.o° °o. °o.O.o°

…Ich wünsche Dir
....so viel Glück,
....wie der Regen Tropfen hat,
....so viel Liebe,
…wie die Sonne Strahlen hat,
....und so viel Gutes,
…wie der Regenbogen Farben hat !

. .o°O____________________________O°o.
oO.o° °o.O*¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯°o.O.o°
¯¯¯¯* O.o° °o.O° Happy Birthday .
Anzeige