Zeichenbilder

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
V
W
Z
Sonne
________$$$___$$______$$___$ $____$________$$____s________
_ $$_____$$$$___$$$___$$$__$$$____$_______$$$___$$________
__ $$$____$$$$$__$$$_$$$$_$$$$$__$$__$___$$$___$$_____$°__
___ $$$$___$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$_$$$____$$$___
____ $$$$$__$$$$$$$$______________$$$$$$$$$_$$$___$$$$____
ss$$$ $$$$$$$$$$______________________$$$$$$$$$$$$$$______
______ s$$$$$$__________________________$$$$$$$$$_________
_s$$$$$ $$$$_______s$$s________s$$s_______$$$$$$$$sss______
_____°$ $$$_______$°__°$______$°__°$_______$$$$$$__________
,ss$$$$ $$$_________________________________$$$$$$$$$ss,____
____$$ $$$________________s________________$$$$$$$$$$$$$sss
__ss$$ $$$$________________________________$$$$$ss_________
ss$__$ $$$$$_________s__________s_________$$$$$__$ss_______
___s$$ $$$$$$________$$_______$$_________$$$$$$$____ss_____
____$$ $$$$$$$$_______°$$$$$$$°________$$$$$$__$$__________
__$$$$ __$$$$$$$$____________________$$$$$__$$$___$$_______
_$$$__ _$$$__$$$$$$$$___________$$$$$$$$$$$___$$$__________
$$___$ $$___$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$___$$s________
___$$_ ____$$$°__$$$_$$$$_$$$$$°__$$_$$$___$$$$___$s_______
_s$___ ___$$°____$$___$$___$$$$___°$__°$$_____$$s___°_______
_____ ____$______$____$____°$$_________$°______°$__________
Sterne
(')....('')
.( ' o ' ).
.('')--('').
(''''')-(''''')
*.+*.+*.+*.+*.+*.+*.+*:+
+.*.+ schwub *.+*. diwub +*.+*.+
*.+*.+ fliegen kleine Sterne zu dir *.+*.+
*,+*.+*.+und grüßen dich ganz Lieb *.+*.+
*.+*.+*.+ *.+*.+ von mir *.+*.+*.+*.+*.+*.+*
*.+*.+*.+*.+*.+ *.+*.+*.+*.+*.+*.+*.+*.+*.
Snoopy
...__----_
/###|.....|..___
|####|...............
|####|................|@
####/......____ /
.###...../
....====......Ein
..../...............Snoopy
....|...|_.............Einfach
..=........../............Zum
....._|....|_|................Lieb
...(______)___)............Haben
Sonstige
$$$$$ $$$$$$
$$$$$$$$ $$$$$$$$
$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$
$$$$$$$$ !!!/// $$$$$$$
$$$$$$$ ( ô ô ) $$$$$$
$$$$$$ oo0 (_)0oo $$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$$$$$
$$$$$$$$$
$$$$$$$
$$$$$
$$$
Anzeige
Sterne
......... . + . * . * . + . * + ♥. . *
+ + . * . * . + . * ♥+ . . * +
.........+ .♥ * . * . + + .♥ * .
* . + . * + . . * + . . *♥ + . +
.........+ . * . * .♥ + . * + . . * + -,
♥- -,- -,- -,-. * . * .♥ + . *
.........+ * ♥. * + * + * . * .
♥ * . + * .
......... + . * + * lass dir mal lieben gruß da
* . + . *. +
......... . *♥ + * . *+ . * . * .
♥ + . * + . . * +♥ + * - *
.........+ . * . *+ . * . * ♥. + . * + .
. ♥* + . + . * + . . * + . +
.........+ . * . ♥* . + . *♥
Stern
Ein kleiner Stern für dich,
_*_____*_____$$___*__________
____*_______$$$$_____*_______
__*________$$$$$$__________*_
______..~$$$$$$$$~.._______
_*$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$*_
____*$$$$$$$$$$$$$$$$$$*____
*____*$$$$$$$$$$$$$$*_______
_*___$$$$$$$$$$$$$$$$_____*_
____$$$$$$$*___*$$$$$$$__*___
___$$$$*____________*$$$$____
__$*__________*_________*$___
________*_________*_________
der dir jeden Wunsch erfüllen soll!!
Sprichwort
.-..-.
"-.-" .-..-.
.-..-. "-.-"
"-.-"

Jêdês Mädchên wîll êînên Jungên
zû dêm sîê gêhên kânn,
în îhrên wêîtên Shîrts,
Hâârê ûngêmâcht,
Dâs Mâkê ûp îm Gêsîcht vêrschmîêrt,
mît Rôtên Aûgên vôm vîêlên Wêînên
ûnd dâs Erstê wâs êr zû îhr sâgt îst:
'Bâby dû bîst wûndêrschön
Und ês âûch sô mêînt!

.-..-.
"-.-" .-..-.
.-..-. "-.-"
"-.-"
Sprichwort
((¯`♥ .♥ __♥»(¯`♥ ♥ ¯)«♥__ ♥ .♥´¯))
||~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~||
||~~-.~~~Es gibt 7 Weltwunder-.~.||
||-.~~.~~~.~-6 Kontinente.-.~~.-~||
||~~~-.~5 Ecken des Pentagons-.-.||
||-~~~-.~~4 Blätter am Klee.-~~~-||
||.~~~.-.~~~.3 Weltmeere.-~~~-.~.||
||~~~-.-~-~~~~2 Augen.-.~~~-.~~~-||
||.-~~~-.-~~.-.doch-.-.-.~~~.-~~.||
||-~~.es gibt nur einmal Dich!-~-||
||.-~~~~.-~-.~~~~.-.~.~~~~~~~~~~~||
((`__♥ .♥ __♥»(_♥ ♥_)«♥__ ♥. ♥´__))
Sexy
__________________________________________________________
___$$$$$$$$_______________________________________________
__$$$$$$$$$$______________________________________________
__$$$$_________$$$$$$$____$$$$___$$$$___$$$$___$$$$______
___$$$$$$$$___$$$___$$$____$$$$_$$$$____$$$$___$$$$______
________$$$$__$$$$$$$$______$$$$$$$______$$$$$$$$$$______
__$$$$$$$$$$__$$$$_________$$$$_$$$$______$$$$$$$$$______
___$$$$$$$$____$$$$$$$$___$$$$___$$$$__________$$$$______
________________________________________$$$$$$$$$$$______
_________________________________________$$$$$$$$$_______
Strene
............._/|_
............>,"<
...................... ._/|_
......................>,"<
......._/|_
......>,"<
._/|_
>,"<
Für Dich!
._/|_
>,"<
........._/|_
........>,"<
......... ......._/|_
................>,"<
Anzeige